เทรนด์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เมื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

วิกฤต Covid-19 ไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนในหลาย ๆ ด้าน ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ‘การใช้จ่าย’ เมื่อต้องลดการเจอ ลดการสัมผัส การใช้จ่ายออนไลน์จึงจำเป็นมากที่สุด ณ เวลานี้ มาดูกันว่าพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เป็นอย่างไรบ้าง

#คนทุกวัยหันมาใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น ไม่ใช่แค่คน Gen Y หรือ Gen Z อีกต่อไป ที่เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด แต่กลุ่ม Baby Boomers ก็ปรับตัวหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้เห็นว่าเมื่อสถานการณ์บีบ ทำให้คนทุก Gen ต้องเร่งปรับวิถีชีวิตให้เข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด
มากขึ้น

#ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็น ผู้บริโภคใช้จ่ายในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง แต่ใช้จ่ายในหมวดสินค้าจำเป็นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต

#ให้ความสำคัญกับการออมและความมั่นคงในชีวิต ผู้บริโภคเริ่มหันมาซื้อประกันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขาพ หรือประกันประเภทออมเงินมากขึ้น รวมถึงเริ่มสนใจในเรื่องการลงทุนมากกว่าเดิม ก็เพื่อต้องการหาความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนั่นเอง

#เชื่อมต่อกันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี เพื่อต้องการเว้นระยะห่าง จึงต้องเชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น มีการใช้จ่ายในหมวดความบันเทิงออนไลน์ เช่น บริการสตรีมมิ่ง เกมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกักตัว และยาวมาจนถึงเดือน มี.ค. และ เม.ย. 2563 และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก

เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดจริง ๆ ไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน เมื่อสถานการณ์บังคับ ใครที่สามารถปรับตัวได้ไวและมากที่สุด ก็มีสิทธิ์รอดมากกว่านั่นเอง

credit: thansettakij

แจ้งเตือน
เรื่องมีมิจฉาชีพแอบอ้างในการใช้ชื่อบริษัทเพื่อใช้ในการหลอกหลวง

เนื่องจากทาง บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด ได้รับแจ้งจากบุคคลภายนอก ว่ามีผู้แอบอ้างใช้ชื่อบริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด และได้มีการส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ไปให้ดูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (ซึ่งเอกสารดัง กล่าว เป็นข้อมูลที่บุคคลภายนอกสามารถขอได้จาก หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ออกมาจาก บริษัทฯ ที่เดียว) โดยวิธีการ หลอกลวงจะมีการชักชวนไปทํางานง่ายๆ ที่ได้ค่าตอบแทนสูง ซึ่งมีการโฆษณาชักชวนผ่านช่องทาง Social ต่างๆ เช่น TikTok Facebook และให้แอด Line เพื่อทํางาน เป็นการกด like กด Share รูป แล้วจะได้เงิน และ หลังจากนั้นจะเริ่มหลอกให้โอนเงิน โดยอ้างว่าจะมีค่าตอบแทนให้ในเปอร์เซ็นที่สูง

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการการรับสมัครงานในลักษณะดังกล่าว และ ไม่มีการเรียกเก็บจากการทํางานใดๆ
ทั้งสิ้น และการทําธุระกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ จะใช้ชื่อบัญชีบริษัทฯ “บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด” เท่านั้น ไม่มีการใช้ชื่อบุคคลธรรมดา

หากท่านถูกผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อในลักษณะดังกล่าว หรือสร้างความเสียหาย หรือพบ ความผิดปรกติ ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลมาได้ที่ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อที่ทางบริษัทจะเก็บ รวบรวมข้อมูลในการดําเนินคดีต่อบุคคลที่แอบอ้างต่อไป
หรือหากท่านต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อเราได้ที่

ติดต่อให้ข้อมูลฝ่ายกฎหมายได้ที่นี่ : legal@360innovtive.com

Powered by