5 เหตุผลที่ผู้บริโภคไม่ซื้อ “แบรนด์ไทย”

“แบรนด์ไทย” ที่ประสบความเร็จ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในตลาดไทยรวมถึงตลาดโลกก็มีหลายแบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตากันบ้าง แต่ก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่เรียกได้ว่า อาจจะไม่ประสบความเร็จตามเป้าสักเท่าไหร่ ในความแตกต่างนี้มีอะไรแอบแฝงอยู่กันแน่?

ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด CMMU จากแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 1,032 ราย เพื่อศึกษาการรับรู้สินค้าและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าไทย และสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่น ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 30 ราย เพื่อศึกษา Customer Journey และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไทย พบว่า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ไทย คือ..

1. คุณภาพยังเป็นหัวใจหลัก ซึ่งต้องดีจริงตามโฆษณา

2. ราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพ

3. แบรนด์ต้องมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค มีการรีวิวผ่านสื่อสังคมออนไลน์

4. สินค้ามีเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องบรรจุภัณฑ์และการทำแบรนด์ต้องแตกต่างไม่เหมือนใคร และต้องมีความทันสมัย น่าเชื่อถือ

และ 5 เหตุผลที่ผู้บริโภคไม่ซื้อ “สินค้าไทย” คือ..

39% ไม่ไว้ใจสินค้า ไม่มีรีวิว/คำแนะนำ

42% ประสิทธิภาพไม่ตรงตามความคาดหวัง

45% บรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ

57% ช่องทางจำหน่ายไม่ทั่วถึง

58% การสื่อสารข้อมูลสินค้าไม่เพียงพอ และไม่เข้าถึงผู้บริโภค

จากการทำแบบสอบถามยังพบว่า การที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าไทยไม่ได้ต้องการซื้อเพราะสะท้อนถึงความเป็นไทย แต่เน้นที่ #คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก

สุดท้ายแล้วอาจสรุปได้ว่าผู้บริโภคไม่ได้มองว่าสินค้านั้นเป็นแบรนด์ไทยหรือแบรนด์นอก ถ้าแบรนด์นั้นสามารถตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาได้จริง ในคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ก็ยินดีที่จะควักเงินจ่ายได้อย่างไม่ลังเล และไม่ว่าองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างการทำโฆษณาหรือการทำแบรนด์ให้แตกต่างโดดเด่นจะสำคัญขนาดไหน แต่สิ่งที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและรักษามาตรฐานให้คงที่เสมอคือ “คุณภาพ” นั่นเอง

Credit : marketeer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

แจ้งเตือน
เรื่องมีมิจฉาชีพแอบอ้างในการใช้ชื่อบริษัทเพื่อใช้ในการหลอกหลวง

เนื่องจากทาง บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด ได้รับแจ้งจากบุคคลภายนอก ว่ามีผู้แอบอ้างใช้ชื่อบริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด และได้มีการส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ไปให้ดูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (ซึ่งเอกสารดัง กล่าว เป็นข้อมูลที่บุคคลภายนอกสามารถขอได้จาก หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ออกมาจาก บริษัทฯ ที่เดียว) โดยวิธีการ หลอกลวงจะมีการชักชวนไปทํางานง่ายๆ ที่ได้ค่าตอบแทนสูง ซึ่งมีการโฆษณาชักชวนผ่านช่องทาง Social ต่างๆ เช่น TikTok Facebook และให้แอด Line เพื่อทํางาน เป็นการกด like กด Share รูป แล้วจะได้เงิน และ หลังจากนั้นจะเริ่มหลอกให้โอนเงิน โดยอ้างว่าจะมีค่าตอบแทนให้ในเปอร์เซ็นที่สูง

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการการรับสมัครงานในลักษณะดังกล่าว และ ไม่มีการเรียกเก็บจากการทํางานใดๆ
ทั้งสิ้น และการทําธุระกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ จะใช้ชื่อบัญชีบริษัทฯ “บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด” เท่านั้น ไม่มีการใช้ชื่อบุคคลธรรมดา

หากท่านถูกผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อในลักษณะดังกล่าว หรือสร้างความเสียหาย หรือพบ ความผิดปรกติ ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลมาได้ที่ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อที่ทางบริษัทจะเก็บ รวบรวมข้อมูลในการดําเนินคดีต่อบุคคลที่แอบอ้างต่อไป
หรือหากท่านต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อเราได้ที่

ติดต่อให้ข้อมูลฝ่ายกฎหมายได้ที่นี่ : legal@360innovtive.com

Powered by